A música terapia é o uso da música para mellorar a saúde ou os resultados funcionais. A terapia musical é unha terapia artística creativa, que consiste nun proceso no que un musicoterapeuta usa a música e todas as súas facetas -física, emocional, mental, social, estética e espiritual- para axudar aos clientes a mellorar a súa saúde física e mental. Os terapeutas de música axudan principalmente aos clientes a mellorar a súa saúde en varios dominios, como o funcionamento cognitivo, as habilidades motrices, o desenvolvemento emocional, a comunicación, a sensibilidade, as habilidades sociais e a calidade de vida, utilizando experiencias musicais tanto activas como receptivas como a improvisación, a recreación, composición e escoita e discusión de música para acadar obxectivos de tratamento. Existe unha ampla base de literatura de investigación cualitativa e cuantitativa. Algunhas das prácticas que se atopan habitualmente inclúen o traballo de desenvolvemento (comunicación, habilidades motrices, etc.) con persoas con necesidades especiais, composición e escoita en traballos de reminiscencia / orientación con persoas maiores, traballo de procesamento e relaxación e arrastramento rítmico para a rehabilitación física nas vítimas do accidente vascular cerebral. A terapia musical tamén se usa en algúns hospitais médicos, centros de cancro, escolas, programas de recuperación de alcohol e drogas, hospitais psiquiátricos e instalacións correccionais.

Ningún produto se atopou combinando a súa selección.