A música electrónica é música que emprega instrumentos musicais electrónicos, instrumentos dixitais e tecnoloxía de música baseada en circuítos. En xeral, pódese distinguir entre o son producido con medios electromecánicos (música electroacústica) e os producidos con produtos electrónicos. Os instrumentos electromecánicos inclúen elementos mecánicos, como cordas, martelos, etc., e elementos eléctricos, como as pastillas magnéticas, os amplificadores de potencia e os altofalantes. Exemplos de dispositivos de produción sonora electromecánicos inclúen o telharmonio, o órgano de Hammond e a guitarra eléctrica, que normalmente se fan o suficientemente alto para que os intérpretes e as audiencias puidesen escoitar cun amplificador de instrumentos e un gabinete de altofalante. Os instrumentos electrónicos puros non teñen cordas vibratorias, martelos ou outros mecanismos de produción de son. Dispositivos como o theremin, o sintetizador ea computadora poden producir sons electrónicos.

Ningún produto se atopou combinando a súa selección.