A música clásica é a música artística producida ou arraigada nas tradicións da cultura occidental, incluíndo música litúrxica (relixiosa) e secular. Mentres un termo máis preciso tamén se usa para referirse ao periodo de 1750 a 1820 (o período clásico), este artigo trata sobre o longo período de tempo desde antes do século 6 ata o presente, que inclúe o período clásico e varios outros períodos. As normas centrais desta tradición se codificaron entre 1550 e 1900, que se coñece como o período de práctica común. A música artística europea está distinguida en gran parte de moitas outras formas musicais clásicas e non populares europeas polo seu sistema de notación persoal, en uso desde o século 11. [2] [non en cita dada] os monxes católicos desenvolveron as primeiras formas modernas Notación musical europea para estandarizar a liturgia en toda a Igrexa mundial. A notación do persoal occidental é utilizada polos compositores para indicar ao intérprete as parcelas (que forman as melodías, os baixos e os acordes), tempo, metro e ritmos para unha peza de música.

Ningún produto se atopou combinando a súa selección.