Febre de Westmini

Západonilská horečka Západonilská horečka (anglicky: febre do Nilo Occidental) virové onemocnění, které je způsobeno flavivirem (rodina flaviviridae) označovaným jako západonilský virus. U většiny nemocných probíhá infekce zcela asymptomaticky. Inkubační doba

Le máis