Que é GDPR?

GDPR - Regulamento xeral de protección de datos. Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (Código xeral de protección de datos en inglés, artigo de GDPR), plným názvem Nařízení Evropského parlamentu a Rady (UE) č. 2016 / 679 ze dne 27.

Le máis
Deixe un comentario